Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

czulymorderca
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viaosha osha
czulymorderca
6417 6f43 500
Reposted fromzciach zciach viaosha osha
czulymorderca
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaosha osha
czulymorderca
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viaosha osha
0160 4415

brown-nena:

I’m crying

Reposted fromqueenofzan queenofzan viaosha osha
czulymorderca
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
czulymorderca
Wartoposzczucie
Reposted fromEmisja Emisja viamhsa mhsa
czulymorderca
Quiet, yet wild.
Rough, and yet gentle.
— Sylvia Plath
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
czulymorderca
3183 6572 500
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
czulymorderca

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
czulymorderca
czulymorderca
8520 8fa8
taki reksio
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNytemayr Nytemayr
czulymorderca
3083 93d9
Reposted fromnoone97 noone97 viacytaty cytaty
czulymorderca
czulymorderca
1. When you think you are in love for the first few times it will hurt you when it’s over, but give it time and you’ll realise that you are worth so much more than that so called love.
2. Friends can be just as so called as that love. It’s not your fault nor should you close out every other friend “just in case”. Hold tight to the ones that count.
3. It’s easy to put things off and hard to get things done. Make a list the prioritize. Get the first three done.
4. Some people will always underestimate. Some people will always believe in you more than you do. Remember which voices count.
5. Finding courage is one of the hardest things, but if you want to truly live, you must be brave.
6. Even in your darkest hour there is small flickers of light. Thrive in those.
7. Too often you may feel overwhelmed. If you can take an afternoon to relax. If you can’t spend three minutes, then refer to number 3.
8. Try and get enough sleep even if you have to say no to other things.
9. People don’t know what you are going through if you never let them in. It’s easier to get better with friends.
10. Smile. You are insanely beautiful, goddamn intelligence, brave as hell, and a fucking good friend. And always remember your not the least bit useless
whatapunderfullife ,  writing prompt #62: list 10 pieces of advice you’d give yourself (via wordsnquotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl