Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

czulymorderca
czulymorderca
5516 037f
Reposted fromdoope doope vialexi lexi
4181 708b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
czulymorderca
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
czulymorderca
czulymorderca
Sometimes I can hear my bones straining under the weight of all the lives I’m not living
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacytaty cytaty
czulymorderca
9555 c882 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viadogs dogs

July 25 2017

czulymorderca
czulymorderca
7596 962e 500
Reposted fromfungi fungi viaosha osha

February 23 2017

czulymorderca
czulymorderca
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
czulymorderca
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca

February 21 2017

czulymorderca
8134 3f7f 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl