Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

czulymorderca
czulymorderca
7596 962e 500
Reposted fromfungi fungi viaosha osha

February 23 2017

czulymorderca
czulymorderca
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
czulymorderca
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca
czulymorderca

February 21 2017

czulymorderca
8134 3f7f 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
czulymorderca
Reposted fromjasminum jasminum viamaua maua
czulymorderca
czulymorderca

February 19 2017

czulymorderca
8478 af32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaosha osha

July 10 2015

czulymorderca
5635 6226
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
czulymorderca
5841 4d4f 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
czulymorderca
5845 fd05 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl